Vážený čtenáři,
 
vítáme tě v registrované sekci PLUS. Abys mohl využít naplno náš web je potřeba se registrovat, po schválení administrátorem bude tvůj účet aktivován. Tuto sekci jsme museli zavést z důvodu obsahu v ní zveřejném. Jelikož se na většinu video a audiomateriálů vztahuje autorský zákon, nesmí být volně dostupný. I my za tento obsah platíme speciální poplatky.
 
Věříme, že se vám Střbrná knihovna bude líbit a poslechem a čtením získáte nové a nové poznatky.
 
Rádi bychom všechny čtenáře upozornili, že jakýkoliv obsah z těchto webových stránek je zakázáno jakkoliv dále šířit bez souhlasu správce tohoto webu. Svolení pro další užití je podmíněno zasláním žádosti správci dozoho webu, který nasledně, jedná-li se o autorské dílo třetích stran obdrží povolení pro jeho další užití rozhodne o dalším užití dle konkrétních požadavků.

 

 Registrační formulář do sekce PLUS

 

Veškeré foto, audio, video a knižní materiály umístěné na tomto vzdělávacím portále jsou výhradně pro účely doplnění konkrétní výstavy
a je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám.  Další distribucí se uživatel vystavuje postihu porušení autorského zákona.

 

Přihlášení